FAQ

1. Waarom zou ik voor FM Connection kiezen?

U kiest voor FM Connection omdat u een partner wenst. Iemand die uw aanspreekpunt wordt voor alle aangelegenheden met betrekking tot de beschikbaarheid van uw toepassingen. Een partner die uw server configureert, controleert, up-to-date houdt en er vooral op toeziet dat uw toepassingen continu beschikbaar zijn.

2. Welke FileMaker-licentie heb ik nodig? FileMaker Go, FileMaker Pro of FileMaker Server?

Er is een onderscheid tussen ‘clientlicenties’ en ‘serverlicenties’.
Naar hosting toe, gaat het over serverlicenties.

Voor Shared hosting hebt u geen FileMaker Server-licentie nodig.

Voor Dedicated en Supported hosting is een FileMaker Server-licentie vereist. Het type licentie hangt af van uw behoeften en de toepassing die u ontwikkeld hebt.

Voor de gebruikers heeft u een client-licentie nodig. Voor desktops of laptops zal dat meestal een FileMaker Pro-licentie zijn. Voor tablets en smartphones een FileMaker Go-licentie. Deze laatste is gratis, maar u hebt connection packs nodig om met uw server te kunnen communiceren.

Voor een leek is het niet altijd gemakkelijk te achterhalen welke licenties u nodig heeft en hoe u het beste uw netwerk opzet. Voor elke klant stellen wij een configuratie op maat op en we leggen uit welke keuzes u kunt maken.

3. Welk soort hosting heb ik nodig?

Dedicated hosting is de oplossing die op maat kan worden opgesteld. Hier zorgen we voor de setup die voldoet aan uw wensen en die u ook toelaat om te groeien. Het is uw exclusieve formule waarbij u er duidelijk voor kiest uw toepassingen buiten uw organisatie te hosten, maar ze ook gemakkelijk mobiel beschikbaar wilt maken.

Supported hosting is de professionele oplossing voor zij die vooral een inhouse oplossing nodig hebben. Wenst u dat een professionele partner u begeleidt bij de opzet van een dergelijke oplossing en u ook bijstaat bij de monitoring en de configuratie van uw back-ups, dan kiest u voor Supported hosting.

4. Kan ik mijn server zelf beheren?

Als u met ons in zee gaat, kiest u voor een partner die het beheer van uw server op zich neemt. U wilt zo weinig mogelijk zelf doen omdat u daar intern de expertise niet voor heeft.
Toch behoudt u de mogelijkheid om uw gebruikers te beheren en uiteraard uw databases aan te passen.
Afhankelijk van de expertise die u in huis heeft, kunnen bij Dedicated hosting de onderlinge verantwoordelijkheden in overleg gedefinieerd worden en kunnen bepaalde beheersaspecten naar u overgeheveld worden.
Bij Supported hosting gebeurt dit eveneens in overleg.

5. Hoe krijg ik toegang tot mijn back-ups?

Ongeacht de hostingoplossing wordt er altijd gezorgd voor een degelijke back-up van uw data. U hebt er rechtstreekse toegang toe en bij bepaalde configuraties kan er automatisch een kopie in uw Dropbox-account geplaatst worden.
In het geval van Dedicated of Supported hosting stemmen we de setup en regelmaat van uw back-ups af op uw wensen.

Ontwerp-en communicatiebureau in Gent - Lavagraphics