FAQ

1. Waarom zou ik voor FM Connection kiezen?

U kiest voor FM Connection omdat u een partner wenst. Iemand die uw unieke aanspreekpunt wordt voor alle aangelegenheden met betrekking tot de beschikbaarheid van uw toepassingen. Een partner die uw server configureert, controleert, up-to-date houdt en er vooral op toeziet dat uw toepassingen continu beschikbaar zijn.

2. Welk soort hosting heb ik nodig?

Dedicated hosting is de oplossing die het meest op maat van de klant kan worden opgesteld. Hier zorgen we voor de setup die voldoet aan uw noden en die u ook toelaat om te groeien. Het is uw exclusieve formule waarbij u er duidelijk voor kiest uw toepassingen buiten uw organisatie te hosten, maar ze ook gemakkelijk mobiel beschikbaar wilt maken.

Supported hosting is de professionele oplossing voor zij die vooral een inhouse oplossing nodig hebben. Wenst u dat een professionele partner u begeleidt bij de opzet van een dergelijke oplossing en u ook bijstaat bij de monitoring en de configuratie van uw back-ups, dan kiest u voor Supported hosting.

3. Kan ik mijn server zelf beheren?

Als u met ons in zee gaat, kiest u voor een partner die het beheer van uw server op zich neemt. U wilt zo weinig mogelijk zelf doen omdat u daar intern de expertise niet voor heeft.
Toch behoudt u de mogelijkheid om uw gebruikers te beheren en uiteraard uw databanken aan te passen.
Afhankelijk van de expertise die u in huis heeft, kunnen bij Dedicated hosting de onderlinge verantwoordelijkheden in overleg gedefinieerd worden en kunnen bepaalde beheersaspecten naar u overgeheveld worden.
Bij Supported hosting gebeurt dit eveneens in overleg.

4. Hoe krijg ik toegang tot mijn back-ups?

Ongeacht de hostingoplossing wordt er altijd gezorgd voor een degelijke back-up van uw data. U hebt er rechtstreekse toegang toe en bij bepaalde configuraties kan er automatisch een copy in uw Dropbox-account geplaatst worden.
In het geval van Dedicated of Supported hosting stemmen we de setup en regelmaat van uw back-ups af op uw noden.

Ontwerp-en communicatiebureau in Gent - Lavagraphics